Blogger OPS dirancanga pada tanggal 17 Agustus 2015 oleh seorang Operator Sekolah yaitu bernama Ruben Mbiliyora,S.Pd. Blogger ini memuat tips blogging dalam dunia blogger. Pemilik Blogger OPS adalah Ruben Palanggay, Seorang Operator Sekolah pada SMA Negeri 1 Pahunga Lodu. Saya adalah Pemblogger Pemula hal yang terdapat dalam blogger ops adalah yang berkaitan dengan pendataan pendidikan. Saya sekedar memberikan totorial dalam pendataan pendidikan. Apa yang tertuang dalam blog ini itu adalah kekurangan saya dan mohon kritik dan sarannya demi membangun kesempuranaan materi blog ini.
Alamat Pemilik Blog : Desa Palanggay RT 01/RW 01
Kecamatan   : Pahunga Lodu
Kabupaten    : Sumba Timur
Propinsi        : Nusa Tenggara Timur
Kode Pos      : 87182
Kontak          : rubenhina@gmail.com
Nomor Hp     ; 0813535017992

0 komentar